flip flops

Huisregels Beachclub The Bing

U bent van harte welkom in Beachclub The Bing. Om een prettige en veilige sfeer te bevorderen hanteren wij duidelijke huisregels. Als u The Bing betreedt gaat u akkoord met de volgende huisregels:

1. Volg aanwijzingen van het personeel op.

2. Respecteer elkaar en elkaars eigendommen:

  1. Geen hinderlijk gedrag
  2. Geen lawaai of overlast voor de andere (bad)gasten
  3. Geenracisme of beledigingen
  4. Geen ongewenste intimiteiten
  5. Laat geen afval op of rond uw ligplaats, gebruik de afvalzakken/ -bakken. Voorsigaretten geldt, doven en wegdoen in de asbakken
  6. Denk bij het verlaten aan de buren en inwoners

3. Het is verboden om:
a. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
b. Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben
c. Diefstal of vernielingen te plegen
d. Geweld te gebruiken, met geweld te dreigen of andere vormen van agressie

4. Het is niet toegestaan om:
a. Eigen drank of etenswaren binnen of op het buitenterras te nuttigen
b. Binnen in het paviljoen te roken
c. Glaswerk mee te nemen buiten de grenzen van het terrassen schotten van het strand terras
d. Shisha is niet toegestaan
e. Ballonnen of patronen gebruiken is niet toegestaan

5. In geval van feesten en partijen
a. Eventuele schades die voortvloeien uit ‘niet normaal’ gebruik of opzettelijk vernielen van de faciliteiten/ goederen zullen worden verhaald op de opdrachtgever.
b. In geval van diefstal/ verlies is Beachclub The Bing niet aansprakelijk, tenzij

 

Afspraken zijn gemaakt over het veilig bewaren van (enkele) spullen.

6. In geval van thema-avonden of voorstellingen
a. Toegangscontrole met legitimatie mogelijk
b. Kleed u correct
c. Glaswerkmoetbinnenofophetterrasblijven
d. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend op tijd aanwezig te zijn voor de (cabaret)voorstellingen. In principe kunt u na aanvang van de voorstelling niet meer worden toegelaten

7. Roken binnen in het paviljoen is niet toegestaa

8. Honden zijn toegestaan, mits zij geen hinder veroorzaken voor de andere gasten en dienen aangelijnd te zijn. Honden mogen niet op de banken.

Overtreding van de huis- en gedragsregels

Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door een medewerker meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.

Verder, wij verkopen:

< 18 jaar geen alcohol
< 18 jaar geen sterke drank
< 18 jaar geen tabak
Bij twijfel zal om legitimatie gevraagd worden!

Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij een medewerker of vraag naar een leidinggevende. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.

 

Trouwbrochure Trouwbrochure Reserveren Reserveren Feestaanvragen Feestaanvragen