flip flops

Veiligheid staat voorop!

Het blokarten besteden wij uit aan een professioneel activiteitenbureau dat voorzien is van het veiligheidskeurmerk Sport Institute Europe. Zij verlenen professionele begeleiding en werken uitsluitend met het beste materiaal. Voor eventuele ongevallen of schades tijdens de activiteiten is deze derde partij verantwoordelijk en verzekerd voor eventuele incidenten.

Aanvullende voorwaarden bij het blokarten:

  • Drugs/alcohol:
    Gebruik van alcohol vooraf en tijdens het programma is in verband met verzekeringstechnische redenen en veiligheid ten strengste verboden. Het activiteitenbureau neemt geen enkele verantwoordelijkheid en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemers vooraf of tijdens het programma alcohol nuttigen. Het activiteitenbureau heeft het recht om deelname aan het programma te weigeren aan deelnemers waarvan geconstateerd wordt dat zij vooraf alcohol hebben gebruikt. Overigens zonder dat de deelnemers dan recht hebben op restitutie van betaalde gelden.
  • De minimale leeftijd is 13 jaar en/of 45kg, aantal personen onder 16 jaar per mail voorafgaand melden.
  • Vrijetijdskleding, handschoenen en dichte schoenen worden aangeraden (niet verplicht).
  • Eventuele lichamelijke of geestelijke beperking dient u voorafgaand aan het evenement per mail te vermelden.
  • Deze activiteit is niet mogelijk voor zwangere vrouwen.
  • Het aantal deelnemers kan uiterlijk 1 week van te voren per e-mail worden aangegeven en mag maximaal 10% naar beneden afwijken van het gereserveerde aantal.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd beginnen met de activiteit. Wij kunnen helaas niet garanderen dat uitloop mogelijk is i.v.m. andere reserveringen en/of het opkomende getij.
  • Bij slecht weer of onvoldoende wind op de dag zelf zullen wij in overleg een alternatieve activiteit bekijken. 
Trouwbrochure Trouwbrochure Reserveren Reserveren Feestaanvragen Feestaanvragen